Zum Inhalt
Oblast služeb
Řekněte nám, co vás trápí!
0049 621 3905 1000
Zavolejte na náš zákaznický servis!
Časy volání:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Rádi vám pomůžeme v našem chatu.
Zde najdete odpovědi na své otázky!

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Máte se s námi cítit bezpečně. Proto věnujeme společně s naším pověřencem pro ochranu údajů pozornost dodržování předpisů o ochraně údajů, zejména evropskému Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platnému od 25. května 2018, a dále Spolkovému zákonu o ochraně údajů (BDSG-v nové verzi). Níže bychom Vás chtěli informovat, za jakým účelem jsou Vaše údaje shromažďovány a používány, a jak můžete uplatnit svá práva. Zásady ochrany osobních údajů si lze kdykoli zobrazit a vytisknout v záložce „Ochrana údajů“ v zápatí každé stránky našeho internetového obchodu.

Naše počítačové systémy jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, úpravě nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami a proti ztrátě či zničení.

Název a kontaktní údaje správce údajů

BAUHAUS AG
Branch Mannheim
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim
Phone: +49 800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů

Pokud máte jako zákazník nebo zaměstnanec otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, máte k dispozici dva způsoby, jak Vaše otázky vyjasnit nebo vyřídit své záležitosti:

 • Pro obecné dotazy týkající se ochrany osobních údajů a žádosti o poskytnutí informací kontaktujte s přesným uvedením Vašeho požadavku a Vaší kontaktní adresy náš tým BAUHAUS pro ochranu údajů na adrese: datenschutz@bauhaus.info
 • Se speciálními požadavky se můžete také kdykoli obrátit přímo na určeného pověřence ochrany údajů: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info nebo 0621/3905-9801.

Účel a právní základ zpracování údajů

Můžete si být jisti: Vaše údaje zpracováváme v centrální správě údajů o zákaznících německých společností skupiny BAUHAUS (www.bauhaus.info/gesellschaften) pouze za účelem splnění Vašich požadavků, plnění a realizace smluv (včetně platebního styku), k vlastním reklamním účelům a za účelem splnění našich zákonných povinností. Zpracování je založeno na Obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů a na Spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů.

Kontaktní formulář

Údaje, které uvedete do formuláře „Vaše osobní údaje“, využijeme ke zodpovězení Vašeho požadavku, k provedení předsmluvních opatření a v případě uzavírání smluv k jejich plnění.

Právní základ pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Další data jsou shromažďována automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů se provádí automaticky hned, jak na naše webové stránky vstoupíte.

Data jsou ukládána za účelem určení vítěze na konci výherní soutěže.

Soubory protokolu na serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu na serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • typ prohlížeče a verze
 • používaný operační systém
 • odkazující URL
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas požadavku serveru
 • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Tyto údaje jsou shromažďovány za následujícím účelem:

 • k cílenému informování o novinkách v nabídkách /produktech
 • k aktualizaci kartotéky zákazníků
 • ke zpracování Vašeho požadavku
 • k realizaci nákupu
 • k realizaci smlouvy
 • k realizaci výherní soutěže

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který umožňuje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

*IP adresa

IP adresa se používá výhradně potud, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany, nepřevažují-li zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, vyžadující ochranu osobních údajů (např. uplatňování právních nároků a vyšetřování trestných činů). Zpracování se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

CSoubory cookie

Soubory „cookie“ používáme s cílem usnadnit využívání našich internetových stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může Váš prohlížeč ukládat na pevný disk Vašeho počítače a jsou užitečné pro využívání našich internetových stránek. Soubory cookie používáme k lepšímu pochopení způsobu využívání našich webových stránek a umožnění lepší navigace na nich. Soubory cookie nám navíc umožňují poznat, zda jste naše stránky navštívili již dříve nebo jste nový návštěvník. Soubory cookie, které používáme, neukládají Vaše osobní údaje. Pokud si nepřejete soubory cookie dostávat, nastavte odpovídajícím způsobem Váš internetový prohlížeč. Právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Naše webové stránky zpracovávají tyto soubory cookie:

 • Soubory cookie nezbytně nutné k zajištění základních funkcí stránek.
 • CookieConsent: Slouží k ukládání souhlasu s používáním souborů cookie.
 • Funkční soubory cookie k zajištění výkonu webových stránek
 • Výkonnostní soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí.

Cookies podrobně:

 • _ga: Cookie Google Analytics k rozpoznání vracejících se uživatelů.
 • _gat: Cookie Google Analytics k měření uživatelského chování.
 • cookiesAllowed: Ke zjištění, zda bylo dialogové okno cookie potvrzeno.
 • MICE_SESSID: Využívá Mice Framwork k identifikaci přihlášených uživatelů.
 • pathTracking: Využívá Mice Framwork k identifikaci nepřihlášených uživatelů.
 • miceWebsiteVersion: Informace o verzi používaných rámců.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které zasíláte nám jako provozovateli webu, používá šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Google Web Fonts

Tato webová stránka používá k jednotnému zobrazení druhů písma takzvané webové fonty, které jsou poskytovány společností Google. Při otevření stránky váš prohlížeč nahraje potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Za tím účelem musí Váš používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Google takto získá informace o tom, že prostřednictvím Vaší IP adresy byla zobrazena naše webová stránka. Používání webových fontů Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní druh písma.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právním základě převažujícího oprávněného zájmu (analýza využívání webových stránek). Se společností Google máme za tím účelem uzavřenu smlouvu o externím zpracování dat.

Při zobrazení našich webových stránek se vytváří softwarové spojení k serverům společnosti Google a údaje jsou přenášeny na servery společnosti Google, nacházející se částečně v USA. Služba Google Analytics používá navíc soubory cookie k ukládání informací o uživatelích webových stránek a k analýze využívání webových stránek jejich uživateli.

Tato webová stránka používá funkci „Anonymizace IP adres“. Díky tomu bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejdříve zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam se zkracuje.

Podle údajů společnosti Google využívá společnost Google shromážděná data za účelem vyhodnocení využívání webové stránky, vyhotovení zprávy o webových aktivitách a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu.

Tyto informace jsou společností Google případně rovněž sdělovány třetím stranám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud jsou tyto údaje z pověření společnost Google třetími stranami zpracovávány.

Podrobné informace o nakládání s uživatelskými daty ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (odkaz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Deaktivace služby Google Analytics

Shromažďování Vašich uživatelských dat na našich webových stránkách můžete obecně zabránit, když ve svém prohlížeči nastavíte „Do Not Track“ („Nesledovat“). Naše webové stránky respektují žádosti „Nesledovat“, odesílané v takovém případě Vaším prohlížečem všem webovým stránkám.

Shromažďování Vašich uživatelských dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit obecně pro všechny webové stránky stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče prostřednictvím následujícího odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Remarketing

Používáme technologii remarketingu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Prostřednictvím této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a zajímali se o naši nabídku, na stránkách partnerské sítě Google oslovováni cílenou reklamou. Zobrazování reklamy probíhá prostřednictvím souborů cookie. To jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele. S pomocí textových souborů lze analyzovat chování uživatele při návštěvě webové stránky a následně využít pro cílené doporučování produktů a zájmově orientovanou reklamu.

Pokud si nepřejete dostávat zájmově orientovanou reklamu, můžete zakázat používání souborů cookie společností Google pro tyto účely zobrazením stránky https://adssettings.google.de/anonymous.

Příjemce osobních údajů

V rámci zákonných pravomocí budou Vaše osobní údaje poskytovány těmto společnostem v rámci EU:

gesagt.getan. GmbH – Internet agency in Salzburg
Schloss Glanegg 2, A – 5020 Salzburg
E-mail: info@gesagt-getan.at
web: www.gesagt-getan.at
Phone: +43 6246 20920
Fax: +43 6246 2092077

COO Marketing

Makarenkostrasse 7,D-01445 Radebeul
E-mail: oberbauer@coo-marketing.com
Tel.: 0159-01400039
mailchimp – systém rozesílání newsletterů
Google – vyhledávací síť, adwords
BAUHAUS – provozovatel internetové stránky logoclic.info

Doba ukládání dat

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak to vyžaduje příslušný účel uchovávání:

 • Kontaktní formulář / údaje nabídky: 1 rok (zpětné vazby zákazníka),
 • Smluvní podklady: 10 let
 • IP údaje: 3 roky (pravidelné promlčení)

Pokud pro určité údaje zpracované za účelem realizace kupních smluv existuje zákonná doba uchovávání z pohledu daňových zákonů (údaje o dokladech), činí lhůta uchovávání údajů 6 resp. 10 let. Během této doby je zpracování dat omezené. Povinnost uchovávání začíná s koncem kalendářního roku, ve kterém byla nabídka učiněna, resp. smlouva splněna.

Práva dotčených osob

Vaše práva jako dotčené osoby jsou komplexně zaručena společnostmi skupiny BAUHAUS.

Námitka proti reklamě::

Proti využívání Vašich osobních údajů k reklamním účelům můžete kdykoli podat námitku s účinkem do budoucna, aniž by Vám tím vznikly náklady jiné, než na předání námitky. Za tímto účelem jsou Vám k dispozici následující kontakty.

Odvolání souhlasu:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Nezapomeňte však, že budete pravděpodobně muset před příštím nákupem data znovu uvádět. To platí i v případě, pokud jste proti dalšímu používání údajů Vašeho zákaznického účtu v online obchodě BAUHAUS podali námitku.

Právo na námitku proti zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR

Máte právo, z důvodů plynoucích z Vaší zvláštní situace, kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, které probíhá na základě následujících předpisů:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce nebo
 • zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, nepřevažují-li zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud se v případě dotčené osoby jedná o dítě.

Pokud podáte námitku, nebudeme již v takovém případě Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To platí rovněž pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Další práva

Vůči odpovědnému správci údajů Vám s ohledem na Vaše uložené osobní údaje náleží následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazání nebo omezení zpracování,
 • právo na námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo na stížnost u orgánů dohledu.

Kontakty: Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Za účelem uplatnění Vašich práv se obracejte buď na služby zákazníkům společnosti BAUHAUS: service@bauhaus.info / Tel. 0800 3905 000, údajů (viz výše) nebo na odpovědného správce údajů (viz výše).

Vaše žádosti zpracujeme bezodkladně a v souladu s právními požadavky bezplatně a informujeme Vás o opatřeních, která jsme přijali.

Koordinátoři ochrany údajů ustanovení ve společnosti BAUHAUS AG pobočka Mannheim převezmou plnění práv dotčené osoby v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (viz níže Práva dotčených osob).

Aktualizace a změna

Prohlášení o ochraně osobních údajů musí být čas od času přizpůsobeno skutečným poměrům a právní situaci. Ověřte si před využitím naší nabídky platné zásady ochrany osobních údajů, abyste byli v případě možných změn nebo aktualizací správně informováni.

Verze: …
Stav: 24.05.18
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (PDF)