Zum Inhalt
Oblast služeb
Řekněte nám, co vás trápí!
0049 621 3905 1000
Zavolejte na náš zákaznický servis!
Časy volání:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Rádi vám pomůžeme v našem chatu.
Zde najdete odpovědi na své otázky!

Návod na pokládku laminátové podlahy

Před pokládkou laminátu dbejte následujících pokynů!

Nejdříve si prosím přečtěte celý návod na pokládku! Dodržujte přesně tyto pokyny, zachováte si tak záruční nároky v plné výši. Zkontrolujte panely za dobrých světelných podmínek, zda nevykazují vady. U zpracovaných panelů již nemůžete uplatnit reklamační nároky. Nezapomeňte, že tato laminátová podlaha není vhodná pro vlhké prostory, jako např. koupelnu a saunu.

Příprava

 • Balíky uskladněte po dobu 48 hodin před pokládkou v klimatických podmínkách, které odpovídají podmínkám při pokládce.
 • Důležitým předpokladem pro pokládku a dlouhodobé zachování hodnoty laminátové podlahy je pokojové klima s cca 20°C a relativní vlhkostí vzduchu 50-70%.
 • Podklad musí být absolutně rovný, suchý, čistý a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovnosti podlahy větší než 3 mm na 1m musí být odborně vyrovnány.
 • Při pokládce na minerální podklady ( např. na beton, cementovou stěrku, anhydritovou stěrku a kamennou dlažbu apod.) je nutno provést měření vlhkosti. Stěrka nesmí před pokládkou překročit tuto zbytkovou vlhkost:
  cementová stěrka; s podlahovým topením < 1,8% CM; bez podlahového topení < 2,0% CM, anhydritová stěrka; s podlahovým topením < 0,3% CM; bez podlahového topení < 0,5% CM
 • Podlahový koberec není vhodný podklad a před pokl ádkou je nutno jej odstranit!
 • Laminátová podlaha se pokl ádá jako plovoucí podlaha a nesmí být na podklad přilepena, připevněna hřebíky nebo upevněna jiným způsobem (např. pomocí zarážek dveří)!
 • Doporučujeme panely před pokládkou roztřídit podle požadovaného průběhu vzoru a příp. podle barevných odstínů.
 • Otevřené balíky okamžitě zpracujte!

 

K montáži potřebujete

 • Podložku na tlumení kročejového hluku
 • PE fólii
 • distanční klínky
 • dorazový kolík
 • montážní pomůcky
 • stahovák na podlahu
 • pilku
 • kladívko (min. 300 g)
 • tužku
 • skládací metr.
 • V případě potřeby: Clickguard™
 • bílé lepidlo D3

Pokládka laminátu se systémem 1clic2go pure

 1. První panel přiložte perem ke stěně!
 2. Druhý panel zacvakněte na čelní straně do prvního panelu.
 3. Takto pokračujte s dalšími panely až na konec řady.
 4. Druhou řadu panelů položte s odsazením a po podélné straně zacvakněte.
 5. Přidejte další řadu panelů jako v [2] a zacvakněte.

Pokládka laminátu s Clic-systémem

 • Podložku na tlumení kročejového hlukuV závislosti na místě použití se nabízí tři možnosti pokládky:
 • A Rychlá pokládka bez lepidla.
 • B Pokládka s pomocí Clickguard™. Clickguard™ chrání podlahu trvale proti vlivu vlhkosti shora. Podlahu lze znovu sejmou a nově položit.
 • C Pokládka s lepidlem také poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti, práce je však náročnější a podlahu již není možné demontovat pro případnou další pokládku.

Krok 1

Před pokládkou na minerální podklady je nezbytně nutné položit formou vany vhodnou 1. parozábranu (PE fólii) na ochranu proti vlhkosti. Pásy položte tak, aby se cca 20 cm překrývaly, a upevněte je lepidlem Jedná-li se o dřevěný podklad, nesmí se na něj pokládat PE fólie.

Krok 2 

Pro tlumení kročejov ého hluku použijte prosím pěnovou polyethylenovou fólii či jinou vhodnou podložku. Pásy pokládejte stejným směrem jako panely.

Krok 3

Nejsou-li stěny rovné, přeneste prosím průběh stěny na první řadu panelů a panely příslušně zařízněte. Před pokládkou změřte také hloubku místnosti. Pokud by šířka poslední řady panelů měla být nižší než 5 cm, pak je zapotřebí rozdělit tento zbývající rozměr rovnoměrně na první a poslední řadu panelů, takže obě řady budou přiříznuty do stejné šířky panelů. Je nezbytně nutné dodržet 12-15 mm odstup okraje od stěn, trubek topení, pilířů, zarážek dveří apod., tento odstup zafixujte distančními klínky. Je-li plocha pokládky větší než 8 metrů na délku resp. na šířku, pak je zapotřebí vytvořit dilatační spáry (o šířce min. 2 cm). Tuto skutečnost je zapotřebí zohlednit také při pokládce ve více místnostech. Zde je nutno plochy přerušit v oblasti dveřních zárubní. Dilatační spáry lze odborně překrýt příslušnými profily. Doporučení: Panely pokládejte v podélném směru k hlavnímu zdroji světla.

 

Tuto skutečnost je zapotřebí zohlednit také při pokládce ve více místnostech. Zde je nutno plochy přerušit v oblasti dveřních zárubní. Dilatační spáry lze odborně překrýt příslušnými profily. Doporučení: Panely pokládejte v podélném směru k hlavnímu zdroji světla.

Krok 4

S pokládkou začněte v levém rohu místnosti. První panel položte perem ke stěně a pomocí distanční klínku zajistěte odstup od kraje. Panely pokládejte ve stanoveném pořadí. (viz obr.)

Krok 5

Druhou řadu začněte s polovičním panelem nebo se zbytkem 1. řady. Dlouhou stranu panelu s perem vsaďte šikmo v úhlu 30° do dolní části drážky již položených panelů a s lehkým tlakem směrem dolů panel vsaďte. Po položení pak pomocí kladívka a přirážecího špalíku uzavřete příčné spáry. To je díky výrobě s přechodným lícováním velmi snadné. Panely do sebe bez problémů zapadnou.

Krok 6

Tip! Montážní pomůcku ( část panelu s profilací podélného pera) zásadn ě nasazujte k pod élné straně ve výšce obou čelních spár. Zabráníte tím poškození při uzavírání panelů. V případě lepení naneste dostatek bílého lepidla typu D3 resp. Clickguard™ na horní část pera. Vystupující lepidlo seškrábněte po cca 10 minutách v suchém stavu pomocí umělohmotné stěrky. Zbytky odstraňte pomocí prostředku na odstranění lepidla, pomocí houbičky, případně čisté teplé vody. Při použití Clickguard™ postupujte dle návodu k použití.

Krok 7

Poslední panel v řadě otočte pro přiříznutí o 180°, dekorační stranou nahoru vedle již položené řady (drážky k sobě) a ke stěně. Na čelní stěně nezapomeňte na odstup od kraje. Označte si délku panelu a odřízněte. Abyste zabránili roztřepení okrajů, musí strana s dekorem směřovat při použití elektrických děrovek nebo ručních okružních pil dolů. V ostatních případech odřízněte směrem z horní strany panelu.

Krok 8

Poslední panel v řadě zalícujte pomocí stahováku. Od třetí řady pokračujte v pokládce tak, jak je vyobrazeno na obrázku. Každou novou řadu začněte se zbývajícím kusem (o délce min. 20 cm) z minulé řady. Posun příčných spár by u jednotlivých řad měl činit minimálně 40 cm.

Krok 9

Poslední řadu panelů opatrně zalícujte. Čelní spáry poslední řady se při malé šířce panelu vzájemně spojí úzkou stranou přirážecího špalíku. Po pokládce vyjměte distanční kolíky.

Krok 10

U topného potrubí je potřeba vytvořit otvory, které jsou o 3 cm větší než průměr potrubí. Vyřízněte "lícovací kousek" ve tvaru písmene V, naneste lepidlo, přiložte a zajistěte pomocí klínu až do vytvrdnutí lepidla. Otvory následně překryjte sadou určenou pro topná tělesa. Dřevěné dveřní rámy zkraťte prosím tak, aby se pod ně vešel panel s podložkou na tlumení kročejového hluku, aby se laminátová podlaha mohla i zde v případě kolísání klimatu bez problémů rozpínat.

Krok 11

Pro perfektní zakončení umístěte u zdi v odstupu 40-50 cm svorky pro soklové lišty a nasaďte na ně vhodně přiříznuté soklové lišty.

FAQs
What is the best way to clean and care for my LOGOCLIC® laminate flooring?

Laminate from LOGOCLIC® is extremely easy to maintain, smooth and sturdy. It is difficult for dirt to stick. For this reason, it is sufficient to vacuum or wipe down with a damp cloth. Fine dust can be removed in no time. This makes simple and straightforward cleaning of the laminate flooring possible. Nevertheless, you should heed a few basic rules to ensure long years of enjoyment of your laminate flooring.

 1. Before cleaning, the floor should be vacuumed or swept to remove coarse dust and dirt.
 2. In the next step, the laminate floor is mopped. Here, the rule is: use as little water as possible. Experts call this damp cleaning – only just damp, as if the floor has been wet by a light mist. If too much water is used, the water can collect in the joints, leading to swelling of the coreboard.
 3. If you like, you can wipe the floor down with a dry cloth afterwards – preventing streaking.
 4. You can also add LOGOCLIC® laminate cleaner to the cleaning water. This contains additional care substances which serve to maintain the optimum appearance of the laminate floor.
What do I do if I have scratches or surface marks in the laminate?

Although laminate flooring from LOGOCLIC® is resistant to impact, scratches and abrasion, scratches can still appear in the laminate flooring over time. But that is no reason to remove the whole floor straight away! You can quickly and easily repair individual scratches – and the laminate floor will look like new again.

During installation, the hammer fell on the floor and now a piece of the surface has chipped off. What can we do without replacing the entire floor? 

Laminate flooring from LOGOCLIC® is resistant to impact, scratches and abrasion and is very robust. But it is not a miracle floor and so even this flooring can show scratches or dents over time. Yet laminate is very easy to care for – and that includes repairs.